Schooltuinen

We hebben de laatste jaren diverse schoolpleinen groener en uitdagender gemaakt.

In een samenwerking met “Buitenruimte voor Contact” hebben we Rotterdam het plein tussen de Augustinusschool en De Leeuwenhoek omgevormd tot een plein met volop uidagingen voor jong en oud. Ik noem hierbij een moestuin, vijver, voliere, speelheuvel, waterspeelplaats ,zandbak, klimwand,klauterparcours en beplanting .

Ook in samenwerking met Buitenruimte voor contact hebben we in Druten het schoolplein van Kindcentrum “De Kubus”aangelegd, dit is een zeer groen schoolplein, echt vooruitstrevend op dit gebied van groene schoolpleinen.

In Oirschot hebben we de buitenruimte van kindcentrum “De Plataan” aangelegd, het is een ontwerp van ontwerpbureau Michiel van Loon. Deze buitenruimte heeft een zeer vernieuwend ontwerp wat door ons is uitgevoerd.

Dichter bij huis hebben we basisschool het Slingertouw in Meerhoven op beide locatiesw van een nieuwe buitenruimte voorzien, we hebben ook zelf het ontwerp daarvoor gemaakt in samenwerking met de ouders.

In Eindhoven is bij de Jan van Nieuwenhuizenschool de hele buitenruimte omgevormdt tot een mooie omgeving met veel speel en leermogelijkheden. Ik noem hierbij een low-ropecircuit, buitenklassen, dam en schaakbord, klimboom, zandbak, duikelrekken en panna voetbalveld.

Ook in Eindhoven is het Novaliscollege waar we bij de nieuwe school aan de Sterrenlaan de buitenruimte hebben ingericht met onder andere een smidse t.b.v.het handvaardigheidsonderwijs, een vijver, basketbal/voetbalveld en moestuin. Bovendien hebben we onder de waterdoorlatendebestrating een systeem (aquaflow) aangebracht dat het hemelwater opvangt en zuivert zodat het gebruikt kan worden om de toiletten door te spoelen.