Groene Daken

Uw eigen groene dak met 50% subsidie van Gemeente Eindhoven?
Uw wijk is door Gemeente Eindhoven aangewezen als een gebied waar de de aanleg van “groene daken” gestimuleerd wordt. “Groene daken” leveren een positieve bijdrage aan het milieu, onder andere doordat schoon regenwater dat op uw groene dak terecht komt niet verdwijnt in het riool. De gemeente werkt aan een duurzame waterhuishouding voor de stad en om deze reden is de Subsidieregeling afkoppelen regenwater en groene daken’ in het leven geroepen.

Waarom is een “groen dak” een goed idee?

Met een groen dak draagt u bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving! Het is namelijk:

Ecologisch

• Zuiverend: fijnstof wordt afgevangen en CO2-uitstoot gecompenseerd
• Riool-ontlastend bij stortbuien: vertraagde afvoer van hemelwater
• Geluiddempend: minder geluidshinder
• Warmteregulerend: koeler in de zomer en warmer in de winter

Esthetisch

• Een groene woonomgeving is een prettige woonomgeving
• Uw pand krijgt een meer duurzame uitstraling

Economisch

• Langere levensduur dan traditionele dakbedekking
• Nu extra aantrekkelijk dankzij subsidieregeling Gemeente Eindhoven